Çalı Mahallesi 13.(140) Sokak No:9/1 Nilüfer/Bursa, TÜRKİYE
tr
en

Kurumsal Sorumluluk Politikası

Birlik Klips kurumsal sorumluluk politikalarını, yolsuzlukla mücadele politikalarını, çalışanların davranış kurallarını ve etik değerlerin yayılması “eskalasyon” politikalarını belirlemek ve uygulamaktır. Kurumsal sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel bir yaklaşım ile ele almak ve uygulamaktır.

KURUMSAL SORUMLULUK UYGULAMALARIMIZDA ESAS ALDIĞIMIZ TEMEL İLKELERİMİZ;

 • Çalışanların sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayarak, hiçbir ayrım gözetmeden güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt ederiz.
 • Çalışma alanlarındaki tehlikeyi en aza indirgemek için çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için uygun koşulları sağlarız. Düzenli olarak sağlık ve güvenlikleri için eğitimlere tabi tutarak onları bilinçlendiririz.
 • Çalışanlarımızın kişisel haklarını göz önünde bulundurarak çalışma saatlerini ve izin günlerini adil bir şekilde planlamaktayız. Çalışanlarımızı mecbur bırakacak hiçbir durum altında çalışmamaktayız.
 • Çalışanlarımıza kurum içerisinde adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmeleri benimsetilmektedir. Görevlerini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar ve yapanlar göz ardı edilemez.
 • Çalışanlar görevlerini yerine getirirken, işletme yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranmalı ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla göstermelidirler. İşletme yönetimine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınmalıdırlar.
 • Çalışanlarımızın özgürlüğü kısıtlanamaz, onların düşünce ve görüşlerine saygı duyarak uyumlu bir ortamda çalışmalarını sağlarız.
 • İşyerinde işçiye karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verilirse yahut işçiyi kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa ilk amiri vasıtasıyla Üretim Müdürüne getirilmek suretiyle öncelikli olarak gerekli tedbirler alınmaktadır.
 • Birim çalışanları birim sorumlularından izin almadan veya mazeret belirtmeden işe gelmemeleri durumunda Üretim Müdürü tarafından tutanak tutularak muhasebe birimine işçinin gelmediği günler bildirilir. İşe mazeretsiz 3 gün gelmeyen personel hakkında muhasebe birimi yasal süreç başlatır.
 • İş yerinde mesai saatleri içerisinde çalışanlar birbirlerine saygı çerçevesinde yaklaşmak zorundadırlar. İş yerinde kavga – itibar zedeleyici söz ve davranışlar yasaktır. Çalışanlar arasında bu tür bir durum olması durumunda Üretim Müdürü tarafından Genel Müdür bildirilir gerekli araştırma yapılarak yasal mevzuatlar devreye alınır.
 • Çalışanlarımız şirketimizin faaliyetlerinin herhangi bir yasa dışı ya da uygunsuz bir amaç için kullanımı kesinlikle yasaktır. Hiçbir kişi ya da kuruluş rüşvet, hediye ya da diğer yollar ile adına çıkar sağlayamaz. Aynı şekilde hiçbir kişi ya da kuruluş kanun ve mevzuatlara aykırı olarak para yada çıkar kabul edemez. Çalışanlarımızdan bu şekilde davranışları olan kişiler hakkında birim sorumluları Genel Müdür bildirir ve gerekli araştırmalar sonrasın Muhasebe birimi gerekli yasal işlemleri başlatmakla görevlidir.
 • Tüm çalışanlarımız istek ve şikâyetlerini Üretim Müdürü’ne bildirmekte ve konularda çözüm yöntemleri bulunarak şikâyetler sonlandırılmaktadır.
 • Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın Kurumsal Sorumluluk alanında Birlik Klips standartlarına uygun hareket etmelerine dikkat ederek uygulamalarına özen gösteririz.

Bu politika Birlik Klips’in daha iyi bir gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini taahhüt eder.